เรดิซิส

                   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา 

                    “OUR MEASUREMENT TEAM”

 

Sales Engineer

                             Sales Engineer
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีความรู้และทักษะในการแนะนำ นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีความขยัน รักงานขาย-งานบริการ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ตั้งใจ ขยันและอดทน
 • สามารถเรียนรู้อุปกรณ์ที่บริษัทจำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว และสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีทักษะในการต่อรอง เจรจา มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีเทคนิคในการประสานงานกับลูกค้า
 • สามารถใช้งาน Outlook, Microsoft Excel, Word, PowerPoint & Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์เครื่องมือวัดโทรคมนาคมหรือขายงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้,มีรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

 

Application & Support Engineer

                                                Application & Support Engineer


คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-วิศวกรรมศาสตร์,อิเล็กทรอนิกส์,โทรคมนาคม,เทคโนโลยีเครื่องมือวัดคุม,อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • มีทักษะและความถนัดด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ โทรคมนาคม
 • มีทักษะในการนำเสนอสินค้า และสนใจเทคโนโลยี่ใหม่ ๆ
 • สามารถเรียนรู้อุปกรณ์ที่บริษัทจำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว และสอนการใช้งานอุปกรณ์ที่บริษัทจำหน่ายให้กับลูกค้าได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ตั้งใจ ขยัน อดทน และมุ่งมั่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถใช้งาน Outlook, Microsoft Office  & Internet ได้เป็นอย่างดี